Crowdsourcade estimat.
För alla.

Ta bättre investeringsbeslut med en tydligare bild av marknadens förväntningar på börsbolags kvartal- och helårsrapporter. Kom igång med Pinpoint Estimates - ditt estimat räknas!


Pinpoint Estimates för börsbolag

Allt fler börsbolag väljer att aktivt ta hänsyn till marknadens förväntningar och följer Pinpointkonsensus inför och efter rapportering.

Läs mer
Hand with phone

12000+

Investerare som delar sina prognoser på Pinpoint Estimates

>70%

I över 70 procent av fallen överensstämmer Pinpointkonsensus på resultat med aktiekursreaktionen på rapportdagen.

Populära bolag

Se vart andra pinpointare lägger sina estimat och ta del av topplistan.

Utforska alla bolag

Kom igång med Pinpoint Estimates

1. Sök bland tusentals börsbolag

På plattformen finns svenska och norska börsbolag, på alla listor och i alla storlekar. Genom “wisdom of crowds” bidrar alla investerare på plattformen till att skapa en tydligare förväntansbild för bolag.

slider
Estimate section

2. Lägg estimat

Pinpoint utgår från teorin om massans vishet. Så snart du har lämnat ditt estimat för ett börsbolag, låser du upp en värld av crowdsourcad framåtblickande data. Ditt estimat utgör en del av marknadens förväntan. Estimera för att se!

3. Ta del av marknadens förväntningar

Jämför din prognos med andra investerare, Pinpointkonsensus och analytikerestimat från uppdragsanalyser. Med framåtblickande data får du bättre förutsättningar för att ta mer välgrundade investeringsbeslut!

översiktsdiagram

Besök vår FAQ för svar på vanliga frågor

Insynsperson på ett börsbolag?

Copyright © 2024 Pinpointest AB (Org.nr: 556846-4977)