Enabling a fair financial market. For everyone

Vår vision är att bredda betydelsen av marknadens förväntningar och skapa en tydligare förväntansbild för alla börsbolag - med eller utan analysbevakning.

logo

Om oss - Pinpoint Estimates

Vi sammanställer finansiella estimat (förväntningar) på börsbolag och erbjuder en tydlig bild av marknadens förväntningar. Här samlas prognoser från alla typer av investerare och utifrån dessa skapar vi viktade konsensus, vi kallar det Pinpointkonsensus, inför bolags kvartal- och helårsrapporter. Ju duktigare en investerare är, desto mer vägs dennes prognos med i konsensus. Alla typer av investerare får enkelt tillgång till estimaten helt kostnadsfritt utifrån principen: lämna estimat för att se.

logo

~1400

Noterade bolag i Sverige och Norge

~600

Betalar för bevakning

~250

Täcks av flera analytiker

~550

Saknar bevakning

circle

Människor är kollektivt smartare än enskilda experter när det gäller problemlösning, beslutsfattande, innovation och förutsägelse.

- James Surowiecki

Författare till The wisdom of crowds

Grundades

2018

Bolag på plattformen

1300+

Investerare på plattformen

12000+

Pinpoint i media

Vår data omnämns av bland annat Nyhetsbyrån Direkt, Dagens Industri, Aktiellt och Börskollen men såklart även av duktiga investerare på #finanstwitter, i podcasts som Kvalitetsaktiepodden och andra forum.

Media logoMedia logoMedia logoMedia logoMedia logo

Team

Robin

Robin Berglund

Säljansvarig

robin@pinpointestimates.com

Oscar

Oscar Matheson

Användaransvarig

oscar.matheson@pinpointestimates.com

Niklas

Niklas Liljendahl

Utvecklare

Frederik

Frederik van Hooft

Säljansvarig

frederik@pinpointestimates.com

Styrelse

Eva

Eva Trouin

Styrelseledarmot

LinkedIn

Eva Trouin är ekonom i grunden och har tidigare arbetat som Sverigechef på Nordnet Bank, Privatmarknadschef samt Head of Customer Experience på Swedbank.

Eva är idag VD på Moank Fintech Group och styrelseledamot i Feminvest.

John

John Engholm

Ordförande

LinkedIn

John är jurist och entreprenör och har grundat flertalet legal-tech bolag som InsiderLog, och Poströsta.se. Han har även arbetat som chefsjurist på Serendipity.

John är idag partner på Blq Invest.

Urban

Urban Ekelund

Medgrundare och styrelseledarmot

LinkedIn

Urban har bakgrund som journalist och ekonom. Han har lång erfarenhet av finansbranschen och är medgrundare till analyshuset Redeye.

Sedan flera år tillbaka är han partner och rådgivare inom finansiell kommunikation på IR-byrån Vero.

Johanna

Johanna Schottenius

Styrelseledarmot

LinkedIn

Johanna är civilekonom och specialiserad inom ekonomistyrning med bakgrund som managementkonsult. Johanna har haft olika positioner inom retail, med fokus på affärs- och strategiutveckling, hållbarhet och ledarskap på IKEA.

Idag är Johanna VD för Schottenius & Partners och sitter med i flertalet bolagsstyrelser som Björn Borg, Travel Support, Vertiseit, Whistlelink, Parweb och Videquus.

Patrik

Patrik Fransson

Styrelseledarmot

LinkedIn

Patrik har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm och en gedigen bakgrund inom IT-sektorn. Han har tidigare arbetat i en rad olika roller inom IT-sektorn och har lång erfarenhet kring hur man driver och utvecklar framgångsrika mjukvarubolag.

Patrik arbetar sedan 13 år tillbaka som IR-chef på börsnoterade Vitec Software Group.

För bolag

Flertalet börsbolag utmanas idag att nå ut med sina budskap till marknaden. Det betyder att marknaden inte alltid ser det bolagen ser, trots bolagens försök att nå ut. Förväntansbilder är svårtillgängliga för marknaden. Dessutom finns vanligtvis enbart en viss typ av estimat tillgängligt, till exempel så tillhör kvartalsestimat ovanligheten att hitta.

Allt fler börsbolag ser värdet i att skapa en ökad transparens gällande förväntningar gentemot marknaden. De bolag som är kunder till oss vill lära sig mer om marknadsförväntningar och följa dessa i realtid på vår unika bolagsplattform.

NCAB logo

Investerare, bolag och partners

Avsaknad av tydliga förväntningar kring hur det ska gå för bolaget framöver skapar utmaningar i form av sämre guidning och en ökad osäkerhet kring bolagets värdering. Idag krävs mycket tid och kraft för att skapa sig en uppfattning om vad marknaden förväntar sig att ett bolag ska rapportera för finansiella siffror. Med crowdsourcing som verktyg, arbetar vi tillsammans med investerare, bolag och partners för att skapa en mer tillgänglig, transparent och representativ bild av marknadens förväntningar.

Välkommen till din go-to plats för marknadsförväntningar!

DI logo
Copyright © 2024 Pinpointest AB (Org.nr: 556846-4977)