Hela marknadens förväntningar

Pinpoint erbjuder noterade bolag i alla storlekar ett strukturerat sätt att samla aktiemarknadens förväntningar inför kommande rapporter. Med insikter om marknadsförväntningar på relevanta nyckeltal ökar möjligheten att kommunicera proaktivt med marknaden.

Pinpoint bidrar till:

  • En tydlig förväntansbild och ökad transparens

  • Synlighet och engagemang hos en relevant målgrupp

  • Exponering och content för nyhetsmedia att skriva om.

”Under det senaste halvåret har antalet privata aktieägare i Nordic Paper ökat kraftigt. Tillsammans med Pinpoint vill vi nu ytterligare öka våra investerares engagemang och intresse för bolaget, inte minst bland dessa privatplacerare. Vi får nu en möjlighet att ge en mer tydlig och samlad bild av förväntningarna på Nordic Paper.”

– Henrik Essén, Head of IR på Nordic Paper.

”Pinpoint ser ut att vara ett spännande nytt verktyg som på ett unikt sätt kopplar ihop noterade bolag med investerare och skapar en strukturerad förväntansbild. Idén rimmar väl med det Spotlight står för; att hjälpa våra noterade bolag bli synligare och mer transparenta. Jag rekommenderar tjänsten till de bolag på Spotlight som har behovet.”

– Peter Gönczi, vd på Spotlight Group AB.

En modern IR-tjänst

Förväntningar styr den dagliga handeln i aktien och kursutvecklingen och det finns stor kunskap bland enskilda investerare som, fram tills nu, inte tas tillvara fullt ut. Pinpoint fungerar som ett komplement till de bolag som redan bevakas av en eller flera analytiker och ett kostnadseffektivt alternativ till de bolag som saknar bevakning.

Boka ett möte med oss i kalendern nedan!

Robin

Varje dag hjälper vi på Pinpoint både aktieägare och noterade bolag att mäta och förstå marknadens förväntningar. Med vår tjänst får du en tydligare bild av vilka förväntningar som finns hos marknaden, både bland potentiella och befintliga aktieägare.

Pinpoint passar alla typer av börsnoterade bolag. Av mötet kan du förvänta dig:

  • Success stories från några av våra kunder

  • En kort demo om hur Pinpoint Estimates tjänst fungerar

  • Information om hur Pinpoint kan hjälpa just ert bolag.

New Wave GroupViteSpotlightPandox

Så fungerar Pinpoint

Användare lämnar estimat

Användare lämnar estimat för varje bolag och kan genom att bidra med egna estimat ta del av andras.

Estimate table

Visualisering av data

Användarestimat, Pinpointsnitt och faktiskt utfall sammanställs överskådligt i tabeller och grafer för både kvartal- och helårsrapporter.

Box plot

Machine learning

Algoritmer behandlar estimaten och viktar all data baserat på användares tidigare prestationer. Innan ett snittvärde presenteras filtreras och viktas extremvärden. Utfallsgrafer ger en tydlig bild av alla användares precision och rankinglistor skapas.

Scatter plot

Nå ut till marknaden

Pinpoint kommunicerar aktivt via olika kanaler gentemot marknaden och användare. Kampanjer och tävlingar anordnas för att uppmärksamma särskilda bolag och aktivera användare.

ranking
Pinpoint icon

Crowdsourcing av estimat

Samla förväntningar
för ert bolag

Kontakta ossPinpoint symbol
Copyright © 2024 Pinpointest AB (Org.nr: 556846-4977)